2014 йил учун чораклик ҳисоботи:

Биринчи чорак ҳисоботи кўчириб олиш (164 кб)

Иккинчи чорак ҳисоботи кўчириб олиш (163 кб)

Учинчи чорак ҳисоботи кўчириб олиш (122 кб)

9 ой натижалари бўйича ҳисобот кўчириб олиш (165 кб)