1.«TQXTZ» АЖ «Маънавият ва маърифат» кенгаши томонидан 14 январь «Ватан химоячилари куни» муносабати билан 2016 йил 13 январь куни соат 11:00 да «Ватан - азиз, жасорат мангу», «Ватанга хизмат килиш – олий саодат», «Таянчим ва суянчим, фахру ифтихоримсан, мукаддас Ватан!» мавзуларида завод ишчи ходимлари иштирокида маънавият соати булиб утди.

2. 2016 йилнинг 27 январь куни соат 14:00 да «TQXTZ» АЖ мажлислар залида «Бешкапа» махалла профилактика инспектори майор Н. А. Гаязов, унинг ёрдамчиси ва махалла фаоллари иштирокида «Огохлик – давр талаби», «Тинчлик неъмати, бахт шукронаси» мавзусида заводимиз ишчи ходимлари уртасида давра сухбати булиб утди.

3. «TQXTZ» АЖ «Маънавият ва маърифат» кенгаши 2016 йилнинг 9 февраль куни буюк узбек шоири ва мутафаккири, узбек адабий тилининг асосчиси, давлат арбоби, газал мулкининг султони Мир Алишер Навоий бобомиз таваллуд кунининг 575 йиллиги муносабати билан завод ишчи ходимлари иштирокида давра сухбати булиб утди.    

4. «TQXTZ» АЖ  «Маънавият таргибот» марказ кенгаши аъзолари, касаба уюшма кумитаси аъзолари билан биргаликда  8 март – Халкаро хотин-кизлар куни муносабати билан  «Сен мукаддассан аёл!» , «Аёл борки , олам мунаввар »  мавзуларида 2016 йил 4 март  куни  завод хотин-кизлари уртасида давра сухбати , байрам табриги  булиб  утди.

5. «TQXTZ» АЖ  рахбарияти, Касаба уюшма кумитаси ва «Маънавият таргибот» маркази хамкорлигида, 2016 йил 25 март соат 12.00 да завод худуди, яшил майдонида Узбекистон халкининг  асл миллий, шаркона янги йилнинг бошланиши, табиат уйгонишининг рамзи, янгиланиш, яшариш, уйгониш, тинчлик, дехкончилик  мавсумининг  бошланиши  хамда  умумхалк  байрами  НАВРУЗИ  ОЛАМ  муносабати  билан  катта  сахналаштирилган  байрам  тадбири,  концерт  булиб  утди.  

         Ушбу байрамда  - Узбекистон Республикасида хизмат курсатган артист, халклар дустлиги куйчиси  Хурсанд  Шеров бошчилигидаги бир гурух санъаткорлар  хамда  «Гулдаста», «Харакат» номидаги болалар ашула ва ракс ансамбли иштирокида ракс, куй ва кушиклар янгради. Тароналар, байрам жозибаси дилларга битмас-туганмас шодлик улашди.

6. 2016 йил 20 апрель куни соат 14.00 да Республика Маънавият маркази, Тошкент шахар, Мирзо Улугбек туман булими рахбари  Жуманиязова  Д. А., ушбу булим ходими  хамда заводимиз касаба уюшма кумитаси аъзолари ва ишчи ходимлари билан биргаликда, Ижтимоий диний мухитни согломлаштириш тугрисида «Бизга тинчлик керак, омонлик керак» мавзусида, хозирги глобал, тахликали, дунёда руй бераётган нотинчликлар, турли хил ёт гояларга ишониб колган ёшларни уз сафига чорлаётган, узини «мужохид» деб танитаётган кимсалар, экстремисталар кимлар, хижрат, жиход, шахидлик алданган аёл-кизларимиз хакида ва бошка-бошка турли ёт гоялар тугрисида хужжатли фильм намойиш этилди. Фильм намойишидан сунг  туман «Маънавият таргибот» маркази рахбари Жуманиязова Д. А. ва шу марказ ходими томонидан  маъруза тингланди  ва  давра  сухбати  булиб  утди.

7. 2016 йил 9 май куни соат 08.00 да бошланган «Хотира ва кадрлаш куни» муносабати билан «Узагросаноатмашхолдинг» АХК рахбарияти аъзолари, «TQXTZ» AJ рахбарияти ва ишчи ходимлари, касаба уюшма кумитаси аъзолари, «Маънавият таргибот» маркази кенгаш аъзолари, колаверса заводимизга ташриф буюрган мехмонлар, энг асосийси уруш ва мехнат фахрийлари хамда кекса отахонлару-онахонларимиз, ёшларимиз иштирокида заводимиз Хотира майдонига гулчамбарлар, гуллар куйиш, утганларни хотирлаш, фахрийларимизни табриклаш маросими ва сахналаштирилган байрам концерти, катта тадбир булиб утди.

       

8.  «TQXTZ» AJ, «Маънавият таргибот» маркази ва касаба уюшма кумитаси билан биргаликда 2016 йил 1 июн соат 11.00 да, 1июн – Халкаро  болаларни химоя килиш куни муносабати билан «Узбекистон – бахтиер болалар мамлакати » мавзусида завод ишчи, ходимлари  уртасида  давра  сухбати  булиб  утди.

9. 2016 йил 22 июнь куни соат 11.00 да «ТQXTZ» АЖ «Маънавият таргиботи» маркази синфида, касаба уюшма аъзолари иштирокида, заводимиз аёллари учун, завод тиббиёт булими шифокори Раджапова Мукаддам Икрамовна иштирокида «2016 йил - Соглом она ва бола йили» га багишланган «Соглом турмуш тарзини шакллантириш» мавзусида маънавият соати булиб утди.

10. «TQXTZ» АЖ, «Маънавият таргибот» маркази ва касаба уюшма кумитаси аъзолари билан биргаликда 2016 йил 13 июль куни соат 14.00 да, Республика Маънавият таргибот марказидан «Узбекистон» телеканалининг «Бир улкаки…» курсатуви муаллифи, Узбекистонда хизмат курсатган артист Фарход Бобожонов  корхонамизга ташриф буюрди ва уларнинг иштирокида «Узбекистон Республикаси Давлат Мустакиллигининг 25 йиллиги. Ушбу давр мобайнида, юртимизнинг истиклол йилларида эришган ютуклари, жойларда амалга оширилаётган ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг мазмун-мохияти» мавзусида завод ишчи, ходимлари уртасида  маънавият  соати,  маъруза  булиб  утди.

11. «TQXTZ» АЖ, «Маънавият таргибот» маркази ва касаба уюшма кумитаси аъзолари билан биргаликда 2016 йил 26 август куни соат 14.00 да, Республика Маънавият таргибот марказидан, Тошкент Давлат Юридик Университетининг доценти, юридик фанлари номзоди Кудрявцов Игорь Владимирович  корхонамизга ташриф буюрди ва уларнинг иштирокида «Узбекистон Республикаси Давлат Мустакиллигининг 25 йиллиги. Ушбу давр мобайнида, юртимизнинг истиклол йилларида эришган ютуклари, жойларда амалга оширилаётган ижтимоий-иктисодий ислохотларнинг мазмун-мохияти» мавзусида завод ишчи, ходимлари уртасида  маънавият  соати,  маъруза  булиб  утди.

12. 2016 йилнинг 29 август куни «О’zagrosanoatmashxolding» холдинг  компанияси мажлислар залида «Огохлик – давр  талаби» мавзусида компания ва завод ходимлари иштирокида кенгайтирилган йигилиш утказилди. Йигилганларга «Ойдинда ой кидирган ожизалар» ва «Бир сиким тупрок» номли хужжатли фильмлар намойиш этилди.

          Фильм  намойишидан  сунг  йигилишда  Компания  Бошкарув  раиси в.б.  Н. Отажонов,  МХХ  ходими    Х.Мирзаев ва бошкалар сузга чикдилар. Узбекистон Республикаси Мустакиллигининг 25 йиллиги шодиёнасини муносиб кутиб олиш ва тайёргарлик куриш масалаларига алохида эътиборни каратган холда, дунёда содир этилаётган вокийликларга, баъзи мамлакатларда руй бераётган мудхиш хунрезлик, терроризм, ёшлар орасида учраётган алданиш ва унинг окибатида ёмон йулларга кириб кетиш холатлари, инсонлар орасидаги бефарклик ва узгаларга нисбатан беписандлик келтириб чикарадиган огир окибатлар тугрисида фикр-мулохазалар билдирдилар.

13. 2016 йилнинг  16 ноябр куни «Маънавият таргибот» маркази томонидан «TQXTZ» АЖ худудида КИТОБ ЯРМАРКАСИ  ташкил  этилди.

14. 2016 йилнинг  14 декабрь соат 11.00 да  «TQXTZ» АЖ  Касаба кумитаси кенгаши, «Маънавият таргибот» кенгаши аъзолари, завод ишчи ходимлари иштирокида йигилиш булиб утди. 

         Йигилишда  8 декабрь  Конституция кунининг  24  йиллиги хамда янги йил байрамини  аъло кайфиятда  кутиб олиш, турли кунгилсизликларнинг олдини олиш, фарзандларимизнинг пиротехника воситаларидан фойдаланмаслик, окибатта ёнгин келиб чикиши, турли жарохатларга дуч келиши хакида фикр-мулохазалар билдирилди.      

15. 2016 йил 27, 28 декабрь кунлари «TQXTZ» АЖ худудида заводимиз ишчи ходимлари учун ЯНГИ ЙИЛ ЯРМАРКАСИ ташкил этилди.